Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Atsakomybės apribojimas

 

Šis interneto puslapis skirtas suteikti informaciją apie mūsų bendrovę, mūsų produktus bei kitas paslaugas. Jis kruopščiai ištirtas, patikrintas ir nuolat atnaujinamas. Nepaisant mūsų dėmesio turinio tikslumui, išbaigtumui bei išsamumui, mes, deja, negalime prisiimti atsakomybės už jį, tiesiogiai arba netiesiogiai. Šiame puslapyje pateikiama tik bendra informacija ir jokiu būdu negali pakeisti medicininės, komercinės ar kitokios konsultacijos. Todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius teigimus ar reikalavimus atlyginti žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su interneto puslapių naudojimu ar juose pateikiama informacija.

Jei mūsų interneto puslapiuose yra pateikiama trečiųjų šalių informacija ar nuorodos, tai neturėtų būti suprantama kaip mūsų pateikiamos rekomendacijos. Kadangi mes netikriname tos informacijos tikslumo, išsamumo ar teisėtumo, mes, suprantama, negalime prisiimti už ją atsakomybės.

Programa, jos turinys, duomenys, iliustracijos ir t. t. yra apsaugoti autorinėmis ar kitomis pramoninės nuosavybės teisėmis. Be to, norėtume pažymėti, kad visi produktų pavadinimai bei kiti atitinkamai pažymėti vardai yra saugomi prekės ženklo įstatymo. Bet koks panaudojimas, įskaitant kopijavimą, platinimą ir perdirbimą, leidžiamas tik teisiškai nustatytose ribose ir tik gavus teisę turinčio asmens sutikimą.

Mes pasiliekame visišką teisę bet kuriuo metu keisti interneto puslapių turinį.

© BERLIN-CHEMIE AG